אלעד אייזן

אלעד  אייזן

תלמיד לתואר שני בתכנית אישית ללשונות היהודים בהנחיית פרופ' ערן כהן ופרופ' עפרה תירוש-בקר. עוסק בארמית החדשה שבפי יהודי כורדיסטן ומתעניין בדיאלקטים ארמיים ובשפות שמיות בכלל, וכן בבלשנות היסטורית ובשימושים של בלשנות קורפוס ובלשנות חישובית. זוכה פרס הצטיינות למוסמך של המכון למדעי היהדות על שם מנדל לשנת תשע"ו, פרס רקטור לשנת תשע"ד ופרס הצטיינות על שם בנקיר מטעם החוג ללשון העברית לשנת תשע"ד.