אוריאל סגל

אוריאל סגל

אוריאל סגל הוא תלמיד לתואר שני בבלשנות גנרטיבית תחום העניין העיקרי  שלו הוא אופני היסק סמנטיים ופרגמטיים (אימפליקטורות). עבודתו עוסקת בניתוח מבני היסק בתלמוד הבבלי כדוגמת הדיוק הלשוני, בהנחיית פרופ' יעל זיו.