פרופ' עידית דורון זכתה במענק Advanced Grant של ה ERC

מאי 8, 2017

פרופ' עידית דורון זכתה במענק Advanced Grant של ה ERC על הפרויקט: The emergence of Modern Hebrew as a case-study of linguistic discontinuity היווצרות העברית החדשה כמקרה-בוחן של אי-רציפות לשונית