ברכות לתלמידות המחקר מצטיינות הפקולטה: יעל גולן, נופר כהן, ענת מלול ומיה ענבר

אפריל 18, 2018
ברכות חמות ליעל גולן, נופר כהן, ענת מלול ומיה ענבר, על הצטיינותן בשנת תשע"ז-תשע"ח