בית ספר קיץ בפרגמטיקה ניסויית

פברואר 22, 2019
ב-5-16/8/19 יתקיים באוניברסיטת הומבולט בברלין בית ספר קיץ בפרגמטיקה ניסויית.

דד-ליין להגשת בקשה למענק סיוע: 22/2/19

דד-לייין להרשמה מוקדמת: 31/3/19

דד-ליין להרשמה מאוחרת: 1/7/19

פרטים נוספים ניתן למצוא כאן.