תכניות לימודים

מהי שפה טבעית? כיצד היא בנויה? מה משותף לשפות שונות ומה מבדיל ביניהן? כיצד לשון משתנה?

כיצד אנו משתמשים בשפה בהקשרים חברתיים שונים? לשון בני אדם היא תופעה מורכבת ורבת פנים.

לחץ לתנאי קבלה באתר האוניברסיטה

תואר בוגר

תכנית הלימודים לבוגר בחוג מציעה לתלמידים התמחות באחד משני המדורים:

  • בלשנות פונקציונלית
  • בלשנות גנרטיבית

לשני המדורים משותפים קורסי ליבה מבואיים ומבחר קורסי בחירה.

המדור לבלשנות פונקציונלית

מטרת הלימודים במדור היא הכרת המסגרת התיאורטית והמתודולוגית של הבלשנות הפונקציונלית, המתמקדת בחקר הלשון הטבעית האנושית כמערכת תקשורתית המתעצבת ומשתנה בהתאם לאופני השימוש בה. תכנית הלימודים כוללת לימוד מעמיק של מגוון שפות ושל תיאוריות ושיטות כלליות המתמקדות בהיבט המבני, ההשוואתי, ההיסטורי, השיחי והאינטראקטיבי בחקר הלשון. התוכנית מונה את התחומים הבאים:

בלשנות סינכרונית: חקר מבנה השפה ברמות ניתוח שונות

בלשנות השוואתית: חקר התכונות המשותפות לשפות ומיונן למשפחות

בלשנות טיפולוגית: חקר גבולות השונות הלשונית

בלשנות היסטורית: חקר השתנות שפות במרוצת הזמן

בלשנות חברתית: חקר הקשר בין השימוש בלשון למבנה החברתי של קהילת הדוברים   

בלשנות אינטראקטיבית: חקר השימוש בלשון בהקשרים שונים של שיח  

 

המדור לבלשנות הגנרטיבית

מטרת הלימודים במדור היא הכרת העקרונות והשיטות המדעיות של מחקר השפה במסגרת תיאוריות בלשניות בנות זמננו, הרואות בשפה מערכת קוגניטיבית מורכבת המייחדת את האדם, ומניחות כפועל יוצא מכך, שהמערכת הלשונית היא כלל-אנושית בעקרונותיה ויסודותיה ומשותפת לכל השפות.

הלימודים במדור מבוססים על שיעורים תיאורטיים המקנים בהדרגה את מיומנות הניתוח הבלשני, במקביל ללימוד שפה אחת או שתיים (בנוסף לאנגלית ועברית), על פי בחירת התלמיד/ה.

הלימודים מתמקדים בניתוח מפורט של מערכות לשוניות, תוך הבחנה בין רמות המבנה השונות, כמו למשל: יחידות הקול והשמע, ואופן תפקודם – פונולוגיה יחידות המשמעות וסוגי המילים – מורפולוגיה מבנה המשפט וחלקיו – תחביר הרכבת משמעות המשפט מחלקיו התחביריים – סמנטיקה בניית הטקסט וכללי השיח – פרגמטיקה.

צירופים אפשריים

לימודי החוג משתלבים היטב עם לימודים בחוגים הבאים:

מדעי הקוגניציה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדעי המחשב, מתמטיקה, סוציולוגיה, תקשורת. ועם החוגים לשוניים-ספרותיים-תרבותיים במדעי הרוח: לשון עברית, אנגלית, לימודים לטינו-אמריקניים, לימודים רומאניים, לימודים גרמניים, לימודים רוסיים, לימודי אסיה, לימודים קלאסיים, ספרות כללית והשוואתית.

זו אינה רשימה ממצה, כמובן ששילובים מעניינים אחרים אפשריים!

לרשימת הקורסים במסלול בוגר ראשי לחצו כאן

כללים ונהלים, תשע"ט (PDF)

קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ט. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה של בלשנות.

 

חטיבות לבוגר

הלימודים בחטיבה מקנים את יסודות המחקר הבלשני בגישה פורמאלית- תאורטית. הגישה הפורמאלית-תאורטית מהווה בסיס למחקר לשוני בין- תחומי, ולכן יכולים למצוא בה עניין תלמידים ממדעי החברה, מדעי החיים, מדעי המחשב וממתמטיקה המעוניינים להכיר את המחקר הפורמאלי-מבני של השפה.

יועצת החטיבה: ד"ר נורה בונה

החטיבה מציעה קורסי ליבה בבלשנות, ללא התמחות בשפה כלשהי. במסגרת החטיבה מוצעים לתלמידים קורסי סקירה כלליים (מבוא לבלשנות, תולדות הדיסציפלינה). ניתנת ההזדמנות להכיר את רמות הניתוח השונות בבלשנות וכן לרכוש מיומנויות ניתוח בסיסיות (פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר, סמנטיקה ופרגמטיקה, בלשנות שדה). כן מוצע מגוון רחב של קורסים בתת-תחומים השונים בבלשנות (בלשנות משווה, בלשנות היסטורית, בלשנות חישובית, סוציו- בלשנות).

 יועצת החטיבה: פרופ' עידית דורון

 

תואר מוסמך

במהלך לימודי המוסמך רוכשים התלמידים שליטה במיומנויות אקדמיות בסיסיות, מרחיבים את ידע השפות שלהם ומתוודעים דרך הסמינרים השונים לשאלות מרכזיות במחקר הבלשני כיום.

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים: המחקרי והלא-מחקרי.

במסלול המחקרי כותבים התלמידים עבודה מחקרית מורחבת בהנחית מרצי החוג.

במהלך לימודיהם משתלבים התלמידים במחקרים של חברי הסגל ויכולים לזכות במלגת מחייה. סטודנטים מצטיינים יכולים להגיש מועמדות לאחת מהתכניות הבאות:

התכנית של המרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה LLCCלפרטים לחץ כאן.

תכנית לימודים מובנית לדוקטורט ישיר בבלשנות (תכנית משותפת לאוניברסיטה העברית בירושלים ולאוניברסיטת תל-אביב בתמיכת הקרן למדעי הרוח). לפרטים לחץ כאן.

תואר דוקטור

 

לחוג לבלשנות באוניברסיטה העברית יש תכנית לימודי מחקר תוססת שכוללת תלמידי מוסמך, דוקטורט ובתר-דוקטורט שעוסקים בפרויקטים שונים, חלקם בתכניות לימודים לתלמידים מצטיינים.

תלמידי מחקר עובדים על מגוון רחב של נושאים: בלשנות תיאורית, בלשנות תיאורטית, בלשנות ניסויית ובלשנות חישובית. בכדי להתרשם מרוחב היריעה אפשר לראות את תחומי המחקר של התלמידים כאן.

בנוסף לתכניות אוניברסיטאיות ופקולטטיות לתלמידי מחקר מצטיינים (לפרטים), תלמידי מחקר מצטיינים בחוג יכולים להגיש מועמדות לשתי תכניות מחקר ייעודיות לסטודנטים מצטיינים:

  • התכנית של המרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה LLCC, מרכז מחקר שמטרתו ליצור סביבה בה פועל שיתוף פעולה בין תחומי מחקר שונים הנוגעים לשפה: בלשנות, מדעי המחשב, פילוסופיה ופסיכולוגיה. לפרטים לחץ כאן.
  • תכנית לימודים מובנית לדוקטורט ישיר בבלשנות (תכנית משותפת לאוניברסיטה העברית בירושלים ולאוניברסיטת תל-אביב בתמיכת הקרן למדעי הרוח). התכנית מציעה מתכונת חמש-שנתית ללימודי דוקטורט במסלולים הבאים: תחביר, סמנטיקה, פונולוגיה, בלשנות חישובית, פסיכו- ונוירו-בלשנות ובלשנות מבוססת-שימוש. לפרטים לחץ כאן.

תלמידי מחקר יכולים לקחת חלק במגוון תחומי מחקר ולפעול במסגרת מספר מעבדות להן זיקה לחקר שפה שקיימות באוניברסיטה למשל המעבדת ב LLCCמעבדות המחלקה למדעי המחשב, המעבדה לרכישת שפה ועיבוד שפה.

אנחנו מקדמים בברכה רעיונות חדשים ומסגרות מחקר נוספות. אם יש תחום בבלשנות שמעניין אתכם ולא מיוצג באמור לעיל, אל תהססו ליצור אתנו קשר .