ד"ר נמרוד ברי

נמרוד  ברי

הרצה בחוג לבלשנות בין השנים 1978-2002.

תחומי מחקר כוללים תיאוריה ומתודלוגיה בלשנית. לימד בין היתר יוונית מודרנית, אלבנית, אנגלית עתיקה.