ד"ר איתן גרוסמן

איתן גרוסמן
ראש המדור לבלשנות פונקציונלית, יועץ ב.א., מדור לבלשנות פונקציונלית
בניין מדעי הרוח, חדר 5603
02-5883809

מחקרו של איתן גרוסמן עוסק בשאלות: מדוע שפות הן כפי שהן? כיצד הן נעשות כפי שהן? באופן ספציפי יותר, מחקרו מתמקד בשלושה תחומים.
הראשון הוא בלשנות תיאורית של מצרית עתיקה-קופטית, שפה אפרו-אסיאטית שמתועדת על פני 4000 שנה ונואר, שפה נילוטית מדרום סודן. התחום השני הוא שונות לשונית ושינוי לשוני, עם עניין מיוחד בהתהוותו של דקדוק ("גרמטיקליזציה") ושינוי כתוצאה ממגע בין לשונות. התחום השלישי הוא טיפולוגיה לשונית. הפרויקטים הנוכחיים שלו כוללים: הטיפולוגיה של שאילת מילות יחס וצייני יחסה אחרים, הטיפולוגיה הדיאכרונית של מבני נומינליזציה אגנטיביים, תיאור דקדוקי של נואר, ועוד מספר נושאים בבלשנות היסטורית וטיפולוגיה. הוא משמש גם כיועץ אקדמי לתוכנית הפוסט-דוקטורנטים "עמיתי מרטין בובר."