אודליה אחדות

אודליה  אחדות

אודליה אחדות היא תלמידת תואר מוסמך. מתעניינת בסמנטיקה לקסיקאלית של אירועים, ובאינטראקציה בין מבנה ומשמעות בפעלים ושמות בעברית חדשה. את התיזה כותבת בהנחייתה של ד"ר אייבי סישל בנושא Psych Nominalizations in Hebrew  שמות פעולה של פעלים פסיכולוגיים בעברית החדשה. מלגאית LLCC ובי"ס מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח.