צרו קשר

מזכירות החוג:

גב' שולמית לזנס

טלפון: 02-5883851

כתובת מייל: shulamitl@savion.huji.ac.il 

פקס: 02-5881224

קבלת קהל: יום א' 14:30-11:30,  ימים ב'-ה' בשעות 13:00-10:00 

יעוץ לימודים:

המדור לבלשנות פונקציונלית

יועץ בוגר וראש המדור, ד"ר איתן גרוסמן

תואר מוסמך, ד"ר לאה סביצקי

המדור הגנרטיבי

יועצת בוגר וראשת החוג, ד"ר נורה בונה

תואר מוסמך, לוקה צרניץ'