צור קשר

ראשת החוג ויועצת תלמידי בוגר (מדור גנרטיבי): ד"ר נורה בונה

ראש המדור לבלשנות פונקציונלית ויועץ בוגר (מדור פונקציונלי): ד"ר איתן גרוסמן

יועץ תואר מוסמך (מדור פונקציונלי): פרופ' ערן כהן

יועץ תואר מוסמך (מדור גנרטיבי): ד"ר לוקה צרניץ'

מזכירות החוג: גב' שולמית לזנס, חדר 4502, 02-5883851

מה עושים עם בלשנות?

בוגרי החוג מקבלים ארגז כלים המשמש לשלל עיסוקים מחקריים או יישומיים בשפה. הלימודים בחוג מקנים קודם כל הבנה אנליטית של שפה ושל תופעות לשוניות לאלה שיש להם עניין כללי בעולם המרתק הזה וגם למי שמחפש לעסוק בתחום הקשור בלשון. הלימודים מהווים בסיס חשוב לכל אחד מהעיסוקים הבאים הקשור בלשון:

הוראת שפות

תרגום

עריכה לשונית

אמצעי התקשורת

יישומים ממוחשבים המשתמשים בשפה אנושית

פסיכולוגיה

קלינאות תקשורת

פתח לקריירה אקדמית, למצטיינים ביותר