ועדת מורים-תלמידים

צור קשר

ראשת החוג ויועצת תלמידי בוגר (מדור גנרטיבי): ד"ר נורה בונה

ראש המדור לבלשנות פונקציונלית ויועץ בוגר (מדור פונקציונלי): ד"ר איתן גרוסמן

יועץ תואר מוסמך (מדור פונקציונלי): פרופ' ערן כהן

יועץ תואר מוסמך (מדור גנרטיבי): ד"ר לוקה צרניץ'

מזכירות החוג: גב' שולמית לזנס, חדר 4502, 02-5883851

חברי הועדה תשע"ו:

התלמידים: מיכל שרוני, תמר פנסטר,  אלעד אייזן, דניאל אהרנברג, אליענה קסלר, אורן שכטר, יניב מליק, רומה יי, בר אבינרי, גלעד לייבה, עידו בנבג'י

המורים: איתן גרוסמן ויעל זיו

לצפייה בפרוטוקל הישיבה שהתקיימה ביום 17.05.